WINBOOKS CONNECT

DE BASIS VAN HET TWEESPAN BOEKHOUDER - KLANT

demo-winbooks-connect

WINBOOKS CONNECT, EFFECTIEF SAMENWERKINGSPLATFORM, LAAT DE UITWISSELING VAN DOCUMENTEN TUSSEN DE KLANT EN ZIJN FIDUCIAIRE TOE, MAAR BIEDT EVENEENS EEN GROOT SCALA VAN DIENSTEN AAN, VAN OVERAL EN OM HET EVEN WANNEER TOEGANKELIJK VIA INTERNET.

FACTUREN

De facturen van de klant met zijn boekhouder gedeeld in slechts enkele klikken

De klant van de fiduciaire uploadt zijn facturen in de toepassing via één of andere methode (foto’s, scans of pdf’s kunnen ofwel geüpload worden, ofwel naar een vast e-mailadres dat aan WinBooks Connect gekoppeld is, verstuurd worden). De klant kan vervolgens bepaalde informatie toevoegen (vervaldatum, te betalen bedrag, …).

De fiduciaire codeert ze handmatig of automatisch via Virtual Invoice. Na verwerking bevinden de facturen zich in de archieven van de toepassing.

DOCUMENTEN

Al de boekhouddocumenten toegankelijk op eender welk moment

De klant en zijn fiduciaire kunnen hier alle documenten met betrekking tot het boekhouddossier bewaren (processen-verbaal van de algemene vergadering, leverancierscontracten, statuten, …).

De klant kan er ook de vanuit WinBooks door zijn fiduciaire gepubliceerde documenten raadplegen (balansen, btw-aangiften, …). De klant en zijn boekhouder bepalen zelf de structuur van het klassement.

DASHBOARD

Een globale visie van de boekhouding

Het Dashboard laat de klant toe zijn boekhouding globaal te controleren en te analyseren, dankzij grafieken, ratio’s en indicatoren van groei en terugval.

BERICHTENDIENST

Een permanente en doelgerichte communicatie

De berichtendienst van WinBooks Connect werkt als een «chat», een permanente dialoog tussen boekhouder en klant. Bovendien is het eveneens mogelijk een conversatie te starten vanuit om het even welk document.

TAKEN

Een eenvoudige en complete boekhoudkalender

Deze functie werkt via een kalender waar klant en boekhouder de verschillende te vervullen taken invullen. WinBooks genereert er automatisch alle wettelijke vervaldata.

LEVERANCIERSBETALINGEN

Voorstel en beheer van betalingen

Naast de centralisatie van aankoopfacturen op het portaal, biedt WinBooks Connect aan de klant toegang tot een eenvoudig en efficiënt beheer van zijn betalingen : voorstel van de vervallen facturen, aanduiding dat een factuur betaald is en verzending van overschrijvingen naar de bank.

GRATIS FACTURATIE

Voor de kleine structuren

WinBooks Connect biedt de klant van de fiduciaire gratis toegang tot een light * facturatieprogramma. De aangemaakte facturen worden per mail naar de bestemmelingen verstuurd, alsook rechtstreeks naar WinBooks Connect.

* Voorwaarden op www.winbooks.be

informations-winbooks-connect

wb-guillemetIk verstuur al mijn aankoopfacturen naar het portaal via e-mail of upload : mijn boekhouder kan deze dezelfde dag nog behandelen.

Ik krijg toegang tot een gratis facturatiemodule : mijn aangemaakte facturen worden rechtstreeks naar mijn fiduciaire verzonden.

Ik krijg een bericht over de vervaldag voor de betaling van mijn btw en kan in detail de gegevens van mijn btw-aangifte zien. In de kalender en het takenbeheer vind ik al mijn afspraken en opdrachten terug, maar ook de boekhoudkundige vervaldata.

Ik heb overal en op elk moment toegang tot alle stukken uit mijn boekhouddossier, dankzij het archiveringssysteem. Ik beheer mijn betalingen en verzend ze naar de bank. Ik overleg voortdurend en constructief met mijn fiduciaire.

In het WinBooks-dossier van mijn klant krijg ik automatisch een melding zodra er nieuwe aankoopfacturen klaarstaan. Als ik de herkenning van Virtual Invoice met WinBooks gebruik, dan worden de coderingen automatisch voorgesteld. Ik kan ook bij alle extra informatie die mijn klant heeft ingevoerd.

De toegang die mijn klant heeft tot de gratis facturatiemodule, leidt naadloos tot een automatische doorvoer in zijn WinBooks-boekhouddossier. Ik « push » zijn btw-aangifte en alle bijbehorende rapporten zoals balans, aflossingstabel, saldi, … naar het portaal. Hij heeft er rechtstreeks toegang toe.

Via het takenbeheer vraag ik mijn klant wb-guillemet om mij bepaalde bewijsstukken te bezorgen. Ik krijg een bericht zodra deze documenten klaarstaan.